كل عناوين نوشته هاي همايون سلحشور فرد

همايون سلحشور فرد
[ شناسنامه ]
برخورد صميمانه با يک انتقاد ساده ...... شنبه 96/12/12
فيلم: مسؤول بايد انتقادپذير باشد! ...... شنبه 96/12/12
سياست استکبار و آدم هاي مستکبر ...... شنبه 96/11/21
طاغوت فقط محمدرضا پهلوي نبود! ...... شنبه 96/11/21
شاه مستبد رفت اما ... ...... چهارشنبه 96/10/27
در مذمّت پرونده سازي براي مردم عادي+صوت ...... چهارشنبه 96/10/27
سيري ناپذيري ژن هاي مرغوب! ...... جمعه 96/10/8
زلزله و داستان غربزدگي ما ...... جمعه 96/10/8
بسيج چيست؟ بسيجي کيست؟ بسيجي نمونه کدام است؟ ...... يكشنبه 96/9/19
موعظه گريزي مدّعيان ولايت ...... چهارشنبه 96/9/15
  ==>   ليست آرشيو شده ها