كل عناوين نوشته هاي همايون سلحشور فرد

همايون سلحشور فرد
[ شناسنامه ]
بي رحمانه نمي بخشم ...... پنج شنبه 97/3/17
مي نويسم تا بدانند ... ...... چهارشنبه 97/3/9
آقاي کويتي پور! به دوران جاهليت خود نباليد! +کليپ ...... جمعه 97/3/4
پاسداشت سي اُمين سال معلّمي يک رزمنده بسيجي ...... جمعه 97/3/4
منم، خلافکار دست به کانال! ...... جمعه 97/2/7
برخورد صميمانه با يک انتقاد ساده ...... شنبه 96/12/12
فيلم: مسؤول بايد انتقادپذير باشد! ...... شنبه 96/12/12
سياست استکبار و آدم هاي مستکبر ...... شنبه 96/11/21
طاغوت فقط محمدرضا پهلوي نبود! ...... شنبه 96/11/21
شاه مستبد رفت اما ... ...... چهارشنبه 96/10/27
  ==>   ليست آرشيو شده ها