پارسي نامه
مجله الکترونيکي اعضاي پارسي بلاگ
مطالب اين مجله توسط دبيران منتخب از بين وبلاگ نويسان پارسی بلاگ، برگزيده مي شود

  کاش باران ببارد!.... ا
اين هم انتهاي دل سوزي هر روزه من که تازه فکر مي کنم از ديگران بيشتر به طبيعت پيرامونم اهميت مي دهم! 22 روز از اين ميزان دلنگراني ام براي باغچه در فصل بهار مي گذشت که امروز چشمم به مهماني ناخوانده روشن شد.
  جريان شهردار تهران
اين روزها حرف و حديث ها در مورد شهردار سابق تهران زياد است؛ بعضي مي گفتند او شهردار خوبي است و بايد بماند و عده اي هم مي گفتند خوب نيست و بايد برود. در ميان برخي سؤال مي کنند که اگر شهردار محترم مريض بود و پروستات مبارکش درد مي کرد چرا آمد و مسؤوليت شهرداري را قبول کرد؟ نمي آمد که سنگين تر بود.
  دوران موشک يا گفتمان؟!
کاش مرحوم هاشمي امروز سر از زير خاک بيرون مي آورد، تا معرکه گيري رؤساي ياغي آمريکا، فرانسه و انگليس را در موشک پراني به سمت کشور سوريه مي ديد و بخاطر تِز ننگين و خيانت بار "دنياي فردا دنياي گفتمان هاست نه موشکها!" از ملت ايران و جبهه مقاومت عذر خواهي مي کرد!
  حجاب اجباري به قدر قدرت و مصلحت (3)
نيروي انتظامي تا چه حدي موفق است در مواجهه با اين مساله بدون مخاطراتي که هزينه را بيشتر از فايده کند. آيا نيروي انتظامي مي تواند با آن 67 درصد اگر درست باشد مقابله کند؟ اگر در برابر برخورد نيروي انتظامي يک نهادي از متخلف دفاع کرد، بايد چه کرد؟
  خطر غربزده ها و ليبرالها براي کشور!
رئيس مرکز تحقيقات رياض گفت: «براي نابودي تهران،4 موشک بالستيک"دانگ فنگ" ما کافيست» !در پاسخ به او نوبخت، سخنگوي دولت:«براي توافق با عربستان بايد از برخي منافع چشم پوشي کنيم!» اما امام خميني در پذيرش قطعنامه 598 فرمود:«امروز روز عاشوراي حسيني ست.امروز ايران کربلاست،حسينيان آماده باشيد.»
برگزيدگان مجله در ارديبهشت 1397
By: ParsiBlog.com ® Team © 2003